Book cover

Vannbårne lavtemperatursystemer kombinert med ventilasjon i bygninger


Forfattere: Bjørn-Roar Krog, Ernst Petter Axelsen , Per Gundersen

Sider: 55

Utgivelsesår: 2003

ISBN: 82-536-0814-4