Book cover

Tilgjengelighet og levekår

Hvordan blir tilgjengelighet ivaretatt etter PBL-reformen av -97?


Forfattere: Siri Nørve, Cecilie Flyen

Sider: 116

Utgivelsesår: 2004

ISBN: 82-536-0819-5