Book cover

Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger


Forfattere: Viggo Nordvik

Sider: 87

Utgivelsesår: 2004

ISBN: 82-536-0821-7