Book cover

Boligøkonomi i husholdningene

Analyser basert på NOVA- og levekårsundersøkelsen 2001


Forfattere: Rolf Barlindhaug, Per Medby

Sider: 60

Utgivelsesår: 2004

ISBN: 82-536-0823-3