Book cover

Risiko i boligmarkeder

En oversikt


Forfattere: Viggo Nordvik

Sider: 84

Utgivelsesår: 2004

ISBN: 82-536-0824-1