Book cover

Utbyggingsavtaler: Virkemiddel for infrastrukturbygging?

Sosial infrastruktur i utbyggingsavtaler – et forprosjekt


Forfattere: Per Medby, Henning Sunde, Erik Plathe

Sider: 119

Utgivelsesår: 2004

ISBN: 82-536-0833-0