Book cover

Fukttransport i mineralske bygningsmaterialer - materialegenskaper

Sluttrapport fra prosjekt 6 i FoU-programmet «Klima 2000»


Forfattere: Berit Time, Tore Kvande, Kjell Terjesen, Øyvind Sæter

Sider: 29

Utgivelsesår: 2004

ISBN: 82-536-0834-9