Book cover

Nye løsninger for varmeisolering og frostsikring av gulv på grunnen med ringmur


Forfattere: Per Gundersen, Jan Vincent Thue, Kim Robert Lisø

Sider: 101

Utgivelsesår: 2004

ISBN: 82-536-0835-7

Jan Vincent Thue

Jan Vincent Thue er professor i bygningsfysikk ved NTNU.

Kim Robert Lisø

Kim Robert Lisø er forskningssjef ved SINTEF Byggforsk, og har doktorgrad (PhD) i bygnings- og materialteknikk fra NTNU. Han har skrevet om lag 30 internasjonale vitenskapelige artikler og konferansepublikasjoner, samt en rekke bøker, håndbøker, anvisninger og rapporter i SINTEF Byggforsks publikasjonsserier. Hans faglige interessefelt er

  • byggeteknikk og bygningsfysikk
  • klimapåkjenninger og klimatilpasning
  • bygningsklimatologi
  • prosjektledelse
  • prosjektgjennomgang
  • tilstandsanalyser
  • byggskadegransking
  • kontroll av bygningsfysisk prosjektering