Book cover

Tetting av bygningskroppen ved bruk av teipprodukter

Denne rapporten oppsummerer resultatene fra kunnskapsprosjektet TightEN – Durable adhesive airtight solutions for energy effective building envelopes (2019–2023). Det overordnede målet med prosjektet har vært å øke kunnskap om klebeløsninger til bygningsformål og deres bestandighet.


Forfattere: Stig Geving, Malin Sletnes, Lars Gullbrekken, Susanne Frank, Petra Rüther

Sider: 50 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2023

ISBN: 978-82-536-1809-8

De siste 15 årene har klebeprodukter, og spesielt teip, gjort sitt inntog på det norske markedet og blitt kanskje det viktigste tetteproduktet for bygningskroppen. Denne rapporten fokuserer først og fremst på praktiske aspekter ved bruk av teip for lufttetting, men gir også bakgrunnsinformasjon om luftlekkasjer i bygninger og en oversikt over produkter, krav og testmetoder. Rapporten er rettet mot prosjekterende og utførende, og viser spesielt hvilke praktiske hensyn som er viktige for å oppnå tilstrekkelig lufttetthet over tid.

Stig Geving

Stig Geving er dr.ing. og seniorforsker i SINTEF Byggforsk.
Hans spesialområde er fukt i bygninger og byggskader, inkl bl.a.:
- Beregning av fukttransport i vegger og tak mm
- Skadeundersøkelser relatert til fukt
- Utredinger relatert til husbyggingsteknikk og bygningsfysikk
- Bygningsfysisk prosjektgjennomgang av arkitekts detaljtegninger mm
- Fukt i betonggolv