Book cover

Ombruk av byggevarer – innspill til statlige føringer

Hvordan påvirker entrepriseformer, lovendringer, veiledning for offentlige anskaffelser, marked og økonomiske støtteordninger ombruk av byggematerialer?


Forfattere: Åshild L. Hauge, Marin Kristine Brown, Monica Rønning, Ingeborg O. B. Flagstad, Thale Sofie Wester Plesser

Sider: 41 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2023

ISBN: 978-82-536-1805-0

I denne rapporten har vi intervjuet medlemmer i et nettverk for læring av ombruk av byggematerialer. Hensikten er å samle innspill til vilkår for ombruk av byggematerialer i Norge og de statlige føringene for dette.
Gruppeintervjuene ga tilgang til åpne refleksjoner om de føringene for ombruk som er til stede i samfunnet i dag. Resultatene kan bidra til en bedre forståelse av hvordan føringene blir forstått og oppfattet av aktører i byggebransjen som er særlig interessert i ombruk.
Denne rapporten er skrevet for forskningsprosjektet REBUS (Reuse of Building materials – a USer perspective). Prosjektet skal bidra til implementering av ombrukte byggevarer på en mer effektiv måte.