Book cover

Indikatorer for klimatilpasning av arealer, bygninger og infrastruktur i kommuner. Testing i Trondheim kommune


Forfattere: Eli Sandberg, Lilo Henke, Katrin Knoth, Edvard Sivertsen, Jøran Solli, Rebecka Karolin Snefuglli Sondell, Ingjerd R. Davøen

Sider: 26 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2023

ISBN: 978-82-536-1803-6