Book cover

En utslippsfri anleggsprosess i Rogaland

Denne rapporten presenterer kunnskapsgrunnlag for å stille krav til entreprenører og leverandører for utslippsfrie anleggsplasser i Rogaland og for å simulere energi- og effektbehov for en planlagt helelektrisk anleggsplass i Rogaland.


Forfattere: Marianne Kjendseth Wiik, Camille Vandervaeren, Shabnam Homaei, Lilo Henke

Sider: 43 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2023

ISBN: 978-82-536-1798-5

Videre gis det anbefalinger til energi- og effektplanlegging av elektriske anleggsplasser, og vi har kartlagt energiressursene som er tilgjengelig på og i nærheten av en planlagt helelektrisk anleggsplass i Rogaland.