Book cover

Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer - effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering

Delrapport I av II: Hovedrapport


Forfattere: Vidar Stenstad, Anna Næss Rolstad

Sider: 102

Utgivelsesår: 2004

ISBN: 82-536-0846-2