Book cover

Ombruk av vinduer – muligheter og utfordringer

Nybygging, riving og renovering av bygninger utgjør 25 % av alt avfall i Norge. Kun 46 % av dette avfallet gjenvinnes. Ombruk av materialer i byggenæringen kan derfor gi store miljøgevinster.


Forfattere: Roberta Moschetti, Birgit Risholt, Hans Boye Skogstad, Berit Time

Sider: 19 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2022

ISBN: 978-82-536-1782-4

Dette notatet viser resultatene fra en innledende studie av muligheter og utfordringer for ombruk av vinduer. Vi har utarbeidet et flytskjema som illustrerer det som per i dag bør gjøres med et brukt vindu dersom man vil sende det til avfall eller ombruke det. Videre har vi utført noen innledende
beregninger med mål om å undersøke mulige gevinster ved å ombruke et brukt vindu framfor å benytte et nytt produkt.