Book cover

Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer - effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering

Delrapport II av II: Grunnlag


Forfattere: Vidar Stenstad, Anna Næss Rolstad

Sider: 124

Utgivelsesår: 2004

ISBN: 82-536-0847-0