Book cover

Merkeordning for avfall i byggeprosjekter. Definisjon og nøkkelindikatorer. Versjon 1

Det er en stor utfordring å oppnå avfallsreduksjon i hele verdikjeden. Næringens vei til økt ressurseffektivitet avhenger også av samarbeid på langs i verdikjeden for å øke utnyttelsen av restmaterialer generert på byggeplasser eller i prosessene oppstrøms i verdikjeden.


Forfattere: Selamawit Mamo Fufa, Kristin Fjellheim, Pablo Gonzalez, Kristoffer Magerøy

Sider: 15 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2022

ISBN: 978-82-536-1775-6

Dette notatet presenterer første versjon av et merkeordningssystem for avfallsreduksjon på byggeplass.
Merkeordningssystemet er utviklet gjennom forskningsprosjektet ConZerW og skal bidra til bedre evaluering og kommunikasjon av avfallsreduserende tiltak og til å øke utnyttelsen av restmaterialer
fra byggeplass. Det er også utviklet en trinnvis tilnærming med mål om å utvide systemgrensen til gradvis å omfatte større deler av verdikjeden – dette for å sikre en korrekt vurdering og evaluering av tiltakene knyttet til avfallsreduksjon.