Book cover

TEORI MØTER PRAKSIS – ER MILJØRIKTIGE BYGG ØKONOMISK GJENNOMFØRBARE? Scenarioanalyse av konstruksjonsvalg på Ydalir


Forfattere: Marianne Kjendseth Wiik, Patricia Schneider-Marin, Irene González Fernández, Jonas Winsvold, Lukasz Rosochacki, Stein Nørstebøen, Anna-Thekla Tonjer, Heidi Erikstad

Sider: 44 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2022

ISBN: 978-82-536-1774-9