Book cover

Sørpeskred. Egenskaper, historikk og sikringsløsninger


Forfattere: Christian Jaedicke, Bjørn Kalsnes, Anders Solheim

Sider: 29 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2022

ISBN: ISBN: 978-82-536-1772-5 (pdf)

Denne rapporten gir en kort innføring i sørpeskred som naturfare, og hvilke prosesser som fører til sørpeskred. Rapporten beskriver hva som er spesifikt med denne skredtypen, samt hvilken effekt klima og klimaendringer har på hyppighet og utløpslengder av sørpeskred. Videre angir rapporten mulige sikringsmuligheter for å begrense risiko relatert til sørpeskred.