Book cover

Dette må du sjekke på visning

Sjekkliste fra Boligkjøperboka


Forfattere:

Sider: 2

Utgivelsesår: 2022

ISBN: 0

Tiden du har til rådighet på en visning kan være knapp, og da er det viktig å vite akkurat hva du bør se etter og spørre om. Her finner du en liste med viktige sjekkpunkter. De forskjellige punktene er grundig forklart i Boligkjøperboka.

De fleste punktene kan du sjekke selv, noe står i prospektet / annen dokumentasjon, og noe må du spørre megler eller selger om. Noen ting kan det også være lurt å be fagfolk om hjelp til å finne ut av.

Merk at ved kjøp av andels- eller aksjebolig er det som regel borettslagets eller sameiets ansvar å vedlikeholde tak, yttervegger, fellesdeler i kjeller og loft, røropplegg samt balkonger og uteområder.

Se også

Boligkjøperboka Undersøk boligen
 kr 369,00