Book cover

Overskuddsvarme som varmekilde. Barrierer og drivere for økt bruk av overskuddsvarme til bygningsoppvarming


Forfattere: Hanne Kauko, Magnus Rotan, Ingrid Camilla Claussen

Sider: 36 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2022

ISBN: 978-82-536-1764-0