Book cover

Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser. Veikart

Rental.one driver utleie av anleggsmaskiner og utstyr og har som mål at 50 % av maskinparken skal være utslippsfri innen 2030.


Forfattere: Marianne Kjendseth Wiik, Kristin Fjellheim, Reidar Gjersvik

Sider: 33 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2022

ISBN: 978-82-536-1755-8

I denne rapporten vurderer vi i hvilken grad Rental.one må omstilles for å tilpasse seg utslippsfrie bygge- og anleggsplasser. Vurderingene er basert på erfaringskartlegging, beregninger, intervjuer og et ideverksted. Resultatene er samlet i et første veikart for Rental.one.
Rental.one har sammen med SINTEF fått støtte fra Virkemidler for regional innovasjon (VRI) Rogaland for å gjennomføre et forprosjekt om veikart for utslippsfrie bygge- og anleggsplasser.