Book cover

Dimensjoner og svingdiameter for nye personbiler solgt i 2020 og 2021 Underlag for revisjon av Byggforskserien 312.130

Dette notatet viser resultatet av en rekke statistikker for og målinger av dimensjoner på nye biler solgt i 2020 og 2021. Hensikten er å etablere et faktagrunnlag for revisjon av Byggforskserien 312.130 Parkeringsplasser og garasjeanlegg.


Forfattere: Anders Kirkhus

Sider: 30 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2022

ISBN: 978-82-536-1754-1

Author

Anders Kirkhus

Anders Kirkhus er sivilarkitekt og seniorrådgiver i SINTEF Community.