Book cover

Utslippsfri byggeprosess i Oslo – Konsekvensutredning

Oslo kommune har som mål at bygge- og anleggsvirksomheten i Oslo skal være utslippsfri i 2030.


Forfattere: Marianne Kjendseth Wiik, Kristin Fjellheim, Eli Sandberg, Rebecca Thorne, Daniel Ruben Pinchasik, Ingrid Sundvor, Eivind Lekve Bjelle, Reidar Gjersvik

Sider: 68 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2022

ISBN: 978-82-536-1751-0

I denne rapporten har vi undersøkt konsekvenser av en gradvis overgang til utslippsfri gjennomføring av byggeprosesser i Oslo. Rapporten ser på energibruk og energiforsyning på og til/fra byggeplass, kostnadsanalyser, markedsanalyser og vurderer forskjellige utviklingsscenarioer. Vi har utredet i hvilken grad utslippsfrie anleggsmaskiner og kjøretøyer er allment tilgjengelig i det lokale markedet i og rundt Oslo, herunder om bruk av slikt utstyr medfører vesentlig ulempe eller merkostnader for utbygger og hvordan dette forventes å utvikle seg fram mot 2030. For å identifisere hvordan Oslo kommune kan legge til rette for ønsket utvikling med effektive virkemidler har vi etablert framtidsscenarioer for utviklingen av utslippsfrie løsninger for bygge- og anleggsplasser fram mot 2025 og 2030.
Rapporten er utarbeidet av SINTEF og TØI på oppdrag fra Oslo kommune ved Klimaetaten.