Book cover

Digitalisering av bygninger i drift. Hvor smarte er næringsbygninger i dag?

Europakommisjonens ambisjon om å gjøre Europa til verdens første klimanøytrale kontinent innen 2050 er avhengig av digitale teknologier og løsninger som kunstig intelligens (KI), 5G, tingenes internett (IoT), skytjenester og “edge computing” for effektiv utnyttelse av energi og ressurser. Men hvor “smarte” er egentlig næringsbygninger i dag, og hvor mye av den til­gjengelige digitale teknologien har blitt tatt i bruk?


Forfattere: Kamilla Heimar Andersen, Aileen Yang, Sverre Holøs, Øystein Fjellheim

Sider: 33 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2022

ISBN: 978-82-536-1748-0

Denne rapporten presenterer resultatene fra en kartleggingsstudie om digitalisering av bygninger i drift og hvor smarte næringsbygningene i Norge er i dag. Vi har gjennomført dybde­intervjuer med 10 intervjuobjekter og anvendt funksjonskravene ID1 og 4 i veilederen Smart by Powerhouse.
Intervjuobjektene ble delt i to utvalg: fire digitaliseringseksperter (utvalg 1) og seks ventilasjons-/energi-/inneklimaeksperter (utvalg 2). Basert på svar fra begge utvalgene har vi identifisert og analysert drivere, trender, effekt og verdiskaping. Videre har vi kartlagt barrierer og tidshorisont for digitalisering, utvikling og økning av smartness i bygninger.

Author

Sverre Holøs

Sverre Holøs er seniorforsker ved SINTEF Community.