Book cover

Ombruk av byggematerialer. Veileder for dokumentasjon av ytelser

Byggenæringen genererer mye avfall, og både rehabilitering og nybygging krever store mengder byggematerialer. I dag er byggematerialene stort sett nye og dessuten i høy grad lagd av jomfruelige råvarer.


Forfattere: Magnus Kron, Thale Sofie Wester Plesser, Birgit Risholt, Karolina Stråby, Kari Thunshelle

Sider: 44 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2022

ISBN: 978-82-536-1743-5

Ombruk av byggematerialer kan gi miljøgevinster som er helt nødvendige for en bærekraftig ressursforvaltning. Men ombruk forutsetter at byggematerialet egner seg til ombruk, det vil si at de ikke forringer kvaliteten på den ferdige bygningen sammenliknet med bruk av nye materialer. Denne veilederen gir råd om hvordan man vurderer byggematerialer for ombruk.
Veilederen er en del av forskningsprosjektet REBUS (Reuse of
Building materials – a USer perspective). Målet med forskningsprosjektet er å utvikle ny kunnskap for mer effektiv ombruk av bygningsmaterialer.

Author

Kari Thunshelle

Kari Thunshelle er sivilingeniør og forsker ved SINTEF Community.