Book cover

Risikoverktøy for fuktsikker oppgradering av småhus

Det er en målsetning å øke antallet energioppgraderte boliger i Norge. Hvert år blir det renovert mange boliger, men bare noen av dem blir energioppgradert.


Forfattere: Berit Time, Lars Gullbrekken, Nora Schjøth Bunkholt, Tore Kvande

Sider: 9

Utgivelsesår: 2022

ISBN: 978-82-536-1734-3 (pdf)

Det fins gode tekniske løsninger for energioppgradering av bygningskroppen, blant annet i Byggforskserien og i SINTEFs faktabøker. Likevel er mange aktører usikre når det gjelder energioppgradering og har spørsmål om hva som er potensielle fuktproblemer og risikomomenter.
 
I dette notatet presenterer vi et overordnet, enkelt risikoverktøy som kan fungere som beslutningsstøtte ved vurdering av fuktrisiko ved energioppgradering av boliger.

Arbeidet er gjennomført som del av OPPTRE (Energioppgradering av småhus i tre til nesten nullenerginivå) – et forskningsprosjekt med mål om å foreslå et nivå for renovering av boliger til nesten nullenergibygg (nZEB).

Se også

Etterisolering av småhus Har huset ditt stort varmetap, vil etterisolering bedre inneklimaet og senke energibehovet.
 kr 399,00
Lag rom i kjelleren - fuktsikre løsninger Velg riktige, fuktsikre løsninger når du skal innrede kjelleren.
 kr 399,00
Lag rom på loftet Gjør det selv - slik bygger du om loftet til bolig
 kr 369,00