Book cover

Vindlast på flate tak

Innfesting av fleksible takbelegg


Forfattere: Knut Noreng, Bjørn Strandholmen

Sider: 33

Utgivelsesår: 2004

ISBN: 82-536-0855-1