Book cover

Erfaringskartlegging av krav til utslippsfrie bygge- og anleggsplasser

I denne rapporten presenteres resultatene fra en kartlegging av erfaringer fra utslippsfrie bygge- og anleggsplasser i Oslo kommunes prosjekter.


Forfattere: Marianne Kjendseth Wiik, Kristin Fjellheim, Reidar Gjersvik

Sider: 45

Utgivelsesår: 2021

ISBN: 978-82-536-1731-2 (pdf)

Hovedtematikk er strømforsyning, utslippsfrie anleggsmaskiner og lastebiler, ladelogistikk samt erfaringer og barrierer knyttet til dette.

Resultatene viser at utviklingen mot utslippsfrie bygge- og anleggsplasser går i et høyt tempo selv om det gjenstår noen barrierer og utfordringer.