Book cover

Klimatilpasning i arealplanlegging. Eksempler fra Trondheim


Forfattere: Elin Meinich Riise, Rebecka Karolin Snefuglli Sondell, Jøran Solli, Berit Time, Lars Arne Bø

Sider: 32 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2021

ISBN: 978-82-536-1727-5