Book cover

Sesonglagring av varme for lokale energisystem – analyse av potensialet på Furuset


Forfattere: Hanne Kauko, Ove Wolfgang, Dimitri Pinel

Sider: 40 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2021

ISBN: 978-82-536-1725-1