Book cover

Ombruk av byggematerialer – marked, drivere og barrierer

Ombruk av byggematerialer kan bidra til å redusere avfallsmengden og utslippene i den norske BAE-næringen. I denne rapporten beskriver vi markedsutsiktene for ombruk av byggematerialer og identifiserer viktige drivere og barrierer for utviklingen framover.


Forfattere: Eli Sandberg, Ann Kristin Kvellheim

Sider: 36 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2021

ISBN: 978-82-536-1722-0

Vi har sammenliknet status i Norge med andre land, markedet for opp- og nedsirkulering av byggematerialer og markedet for ombruk av andre materialer som dører, vinduer og sanitærutstyr.

Kartleggingen og analysen har blitt til gjennom dokumentanalyse, deltakelse i arbeidsverksteder og intervjuer. Vi har gjennomført 12 intervjuer med informanter som representerer aktører og tilrettel­eggere for direkte ombruk av byggematerialer i det norske markedet

Rapporten er en leveranse i et større internt prosjekt i SINTEF – Om og om igjen – som skal heve kompetansen på ombruk av byggematerialer.