Book cover

Skoler på vent. Tiltak for å ivareta inneklima og helse

Mange barn tilbringer hele skoleløpet i en nedslitt skole i påvente av en planlagt oppgradering eller en ny skolebygning. Prosjektet “Skoler på vent” har utarbeidet forslag til en rekke enkle tiltak og rutiner som kan gjennomføres på slike skoler for å forbedre inneklimaet i venteperioden.


Forfattere: Solvår Wågø, John Clauss, Hans Martin Mathisen, Kai Gustavsen, Lars Gullbrekken, Anders Homb

Sider: 139 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2021

ISBN: 978-82-536-1721-3

Denne sluttrapporten presenterer arbeidet som er gjennomført i løpet av den treårige prosjektperioden.
Prosjektet har undersøkt inneklimaet og helseutfordringer i tre skoler i Trondheim som alle venter på nytt skolebygg. Undersøkelsene er gjort ved hjelp av målinger, spørreundersøkelser og intervjuer både før og etter at tiltak ble igangsatt på skolene. Funnene er deretter brukt til å utvikle en digital “verktøykasse” med praktiske råd som kan brukes også av andre kommuner og skoler.
Undersøkelsene viser blant annet at god informasjon og bevisstgjøring av elever og ansatte er det enkleste og mest effektive tiltaket skoleledelsen gjør for å ivareta et godt inneklima.
Prosjektet er finansiert gjennom helseprogrammet i stiftelsen Dam og er et samarbeid mellom SINTEF Community, Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF), Trondheim kommune og NTNU, Institutt for energi- og prosessteknikk.