Book cover

Likestilt, normalisert og inkludert? Erfaringer med kjøp av egen bolig for utviklingshemmede

Det å eie sin egen bolig er et viktig mål i den norske velferdspolitikken. Eierskap til egen bolig og medbestemmelse når det fattes valg om hvor man skal bo, anses som en viktig premiss for opplevelsen av likeverd og normalisering. Derfor bør man tenke nytt om hvordan man utvikler og tilbyr boliger til utviklingshemmede.


Forfattere: Karin Høyland, Morten Hatling, Trond Halvorsen

Sider: 64 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2021

ISBN: 978-82-536-1720-6

Denne rapporten viser løsninger i seks kommuner som på ulike måter forsøker å legge til rette for at utviklingshemmede kan velge, kjøpe/bygge og eie bolig selv.
Rapporten presenterer erfaringer med både prosess og boligløsning. Spørsmålet er: Hvordan kan kommunene støtte og bidra, og hva er erfaringene med de ulike løsningene som er prøvd ut? Det drøftes også om det å eie egen bolig i seg selv sørger for deltakelse og samspill med andre i et nabolag. Trenger vi også andre tiltak?
 
Prosjektet er finansiert av Husbanken.