Book cover

Levetider for vann- og avløpsrør i bygninger. Resultater fra feltstudier

Risikoen for lekkasjer fra vann- og avløpsrør øker med alderen. Nøyaktige levetidstabeller kan gi et bedre beslutningsverktøy for å vurdere framtidig dato for utskifting.


Forfattere: Karolina Stråby, Lars-Erik Fiskum

Sider: 60 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2021

ISBN: 978-82-536-1717-6

Denne rapporten viser forventet levetid for innendørs vannrør av kobber og avløpsrør av støpejern.
Rapporten diskuterer også faktorer som påvirker levetiden, og metoder for måling og registrering av nedbrytningshastighet (korrosjon).
Resultatene baserer seg på laboratorieundersøkelser av rørprøver tatt fra forskjellige bygninger i perioden 2002−2021. Rørprøvene er hentet fra bygninger som er oppført i tidsrommet 1930–1980.
Undersøkelsene viser blant annet lengre forventet levetid for korrekt monterte kobberrør enn tidligere antatt. Når det gjelder avløpsrør av støpejern, stemmer levetidstallene i denne rapporten godt overens med tidligere vurderinger.