Book cover

Dimensjonering av varmtvannsrør i bygg – Resultater fra prosjektet VarmtVann2030

For å minske energibruk til varmt tappevann og samtidig ivareta drikkevannskvaliteten, er det viktig med riktig utforming og dimensjonering av tappevannssystemer.


Forfattere: Karolina Stråby, Harald Taxt Walnum, Åse Lekang Sørensen

Sider: 54 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2021

ISBN: 978-82-536-1713-8

Denne rapporten presenterer prosjektresultater fra det fireårige forskningsprosjektet "VarmtVann2030 – Energi til tappevann i det norske lavutslippssamfunnet". Rapporten sammenfatter resultater fra detaljerte feltmålinger av varmtvannsforbruk og dimensjonering av rørsystemer i fire hoteller, fire sykehjem og fire boligblokker. Blant konklusjonene er:

 

  • Beregningsmetodene i NS 3055:1989 overestimerer største samtidige vannmengde for for­delingsrør, sammenlignet med målte verdier
  • Majoriteten (99,9 %) av vannmengdene ligger på et betydelig lavere nivå enn den enkelte målte maksimale vannmengden
  • Dagens dimensjoneringspraksis har forbedringspotensial og bør tilpasses bedre til dagens rørmaterialer, tappesteder og forbruk

 

 Prosjektresultater som gjelder energibruk til produksjon av varmt tappevann, er beskrevet i rapporten "Energibruk til varmt tappevann – resultater fra prosjektet VarmtVann2030" (SINTEF Fag 80).