Book cover

Energibruk til varmt tappevann – Resultater fra prosjektet VarmtVann2030

Denne rapporten presenterer prosjektresultater fra det fireårige forskningsprosjektet "VarmtVann2030 – Energi til tappevann i det norske lavutslippssamfunnet".


Forfattere: Harald Taxt Walnum, Åse Lekang Sørensen, Karolina Stråby

Sider: 70 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2021

ISBN: 978-82-536-1712-1

Rapporten presenterer resultater som omhandler energibruk til produksjon av varmt tappevann. Prosjektresultater som gjelder dimensjonering av rørsystemer, er beskrevet i rapporten "Dimensjonering av varmtvannsrør i bygg – Resultater fra prosjektet VarmtVann2030" (SINTEF Fag 81).

Rapporten sammenfatter resultater fra detaljerte feltmålinger av varmtvannsforbruk og varmetap i fire hoteller, fire sykehjem og fire boligblokker. Videre foreslår rapporten tiltak for å redusere energiforbruket til varmtvann og diskuterer effekten av disse tiltakene.

Resultatene fra prosjektet viser at riktig utforming, dimensjonering og drift av varmtvannssystemer har et betydelig potensial for energisparing, og at det er viktig å legge mer vekt på dette både under prosjektering, bygging og i driftsfasen.