Book cover

Universell utforming på kontorarbeidsplassen – omgivelser til støtte for personer med angst og depresjon

Psykiske lidelser, særlig mildere psykiske lidelser som angst og depresjon, er svært utbredt og utgjør en nøkkelutfordring når det gjelder sykefravær og uførepensjonering. Derfor er det av stor samfunnsøkonomisk verdi å undersøke hva “universell utforming” av arbeidsplasser kan innebære for arbeidstakere med slike lidelser.


Forfattere: Karine Denizou, Ellinor Moe, Åshild L. Hauge

Sider: 82 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2021

ISBN: 978-82-536-1690-2

Hovedmålet for dette prosjektet har vært å undersøke aspekter ved det fysiske miljøet på kontorarbeidsplasser som kan gjøre det lettere for mennesker med psykiske lidelser å være i eller komme tilbake til arbeid.

Undersøkelsen har bestått av en gjennomgang av relevant forskning om utforming av kontorlokaler som reduserer stress og bidrar til bedre psykisk helse. I tillegg har vi intervjuet behandlere som jobber med å få psykisk syke arbeidstakere tilbake i jobb, og eksperter som jobber med forskning og konsulentvirksomhet for utforming av kontorlokaler.