Book cover

Snøinndrev i kalde luftede tak - vindtunnelforsøk


Forfattere: Arild Gustavsen, Sivert Uvsløkk, Mikkel Oustad, V. Hofseth, Thomas Thiis, P. Barfoed, P. Delpech, M. Dufresene de Virel

Sider: 31

Utgivelsesår: 2005

ISBN: 82-546-0865-9