Book cover

Bekkeåpning som klimatilpasningstiltak. En overordnet og flerfaglig anvisning


Forfattere: Edvard Sivertsen, Stian Bruaset, Lars Arne Bø, Birgitte G. Johannessen, Roald Klausen, Terje Nøst, Jøran Solli, Berit Time

Sider: 26 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2021

ISBN: 978-82-536-1706-0