Book cover

Bundet energi og klimagassutslipp i nye boligprosjekter. En veileder til beregningsverktøyet EE Settlement

Det nettbaserte beregningsverktøyet EE Settlement gjør det mulig å sammenligne framtidige boligprosjekter ved å beregne bundet energi, energibruk og klimagassutslipp. Det forventes å fylle en viktig funksjon som mangler i dagens byplanlegging. Beregningsverktøyet er et av hovedresultatene i prosjektet EE Settlement – Embodied Energy, Costs and Traffic in Different Settlement Patterns.


Forfattere: Rolf Barlindhaug, James Kallaos, Iratxe Landa-Mata, Øystein Engebretsen, Kristin Fjellheim, Selamawit Mamo Fufa

Sider: 32 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2021

ISBN: 978-82-536-1704-6

Rapporten gir grunnleggende bakgrunnsinformasjon om potensialet og funksjonene til beregningsverktøyet. Rapporten oppsummerer også lærdommer fra casestudier der verktøyet ble testet ut i praksis, diskuterer verktøyets begrensninger og gir anbefalinger for videre arbeid. I tillegg beskrives hvilke rammebetingelser som kommuner og utbyggere må forholde seg til i planleggingen av nye boligprosjekter. Målgruppen for verktøyet er først og fremst kommunale planleggere.