Book cover

Digital samhandling og datadeling i bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen


Forfattere: Nathalie Labonnote, Anders Bryhni, Till Christopher Lech

Sider: 8 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2021

ISBN: 978-82-14-06469-8