Book cover

Bostedsløs; posisjon på boligmarkedet eller identitet?

Oppfølgende analyse av kartlegging av bostedsløse i 2003.


Forfattere: Evelyn Dyb

Sider: 62

Utgivelsesår: 2005

ISBN: 82-536-0866-7