Book cover

Transport av betong i kaldt klima

Forstudie: Kartlegging av temperaturutvikling i betong på vei fra blandeverk til byggeplass


Forfattere: Isak Strøm Langås

Sider: 50 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2021

ISBN: 978-82-536-1693-3

Nye og enda mer miljøvennlige betongtyper har lave sementmengder og dertil lave vannmengder i sin sammensetning. Slike betongtyper utvikler mindre hydratasjonsvarme når de herder, og er vanskeligere å varme opp på blandeverket (gjennom tilførsel av varmt vann). Dette gjør støping under vinterforhold spesielt utfordrende. Ved å forhindre store temperaturtap under transport og håndtering kan man sikre tilsiktet betongtemperatur levert i forskalingen. Per i dag fins det lite samlet kunnskap om hvor temperaturtapet er størst eller hvilke prosesser som påvirker temperatur i fersk betong.
I denne rapporten presenterer vi resultater fra målinger av transport av fersk betong i kaldt klima.
Vi har fokusert på transport med trommelbil, helikoptertobbe og betongpumpe. Målingene er analysert og vurdert ved bruk av simuleringsprogrammet B4Cast og herdekassemålinger av forskjellige aktuelle resepter.
Rapporten danner et godt grunnlag for videre forskning på temaet, og SINTEF Narvik søker samarbeidspartnere for å utvikle prototyper til morgendagens trommelbil og helikoptertobbe.
Dette forstudiet er resultatet av et initiativ fra betongklyngen N3C, med FABEKO i spissen. Det er finansiert gjennom Innovasjon Norges ekstraordinære koronatiltak, Forskningsrådet gjennom Kapasitetsløftet
til BA-Senter Nord og Interreg-prosjektet Arctic Ecocrete.