Book cover

Sikre glassrekkverk

Glassrekkverk er i dag tatt i bruk i stor skala. De er estetisk tiltalende, slipper mye lys inn i bygningen og gir godt utsyn. SINTEF har imidlertid erfart at mange glassrekkverk ikke er sikre nok: De har falt ned, og vi får meldinger om at de oppleves utrygge. Denne rapporten er ment som en veileder, og vi håper den kan bidra til å øke kunnskapen om glassrekkverk i Norge.


Forfattere: Jan-Fredrik Aasheim, Magnus Kron

Sider: 88 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2020

ISBN: 978-82-536-1682-7

Rapporten er resultatet av et partnerfinansiert forskningsprosjekt utført av SINTEF i 2019–2020. Den omhandler krav, prosjektering, ansvarsforhold og dokumentasjon, samt innfesting av glassrekkverk til treverk.
I forbindelse med prosjektet ble det gjennomført 42 laboratorieprøvinger med rekkverksstolper festet til treverk, med ulike innfestingsprinsipper og utforminger av underlagskonstruksjonen.
Prøvingene er beskrevet og diskutert i rapporten.
 
Rapporten ble revidert høsten 2021: Kapittel 2.4 om ansvarsforhold er utvidet, og det opprinnelige innholdet er flyttet til vedlegg D. Kapittel 2.6 med anbefalinger er også oppdatert.
Den opprinnelige rapporten er tilgjengelig ved forespørsel.