Book cover

Kompetanseoverføring for reduksjon av byggefeil

Forsprosjekt til Byggekostnadsprogrammet


Forfattere: Vidar Stenstad, Anna Næss Rolstad, Rune Vordahl

Sider: 69

Utgivelsesår: 2005

ISBN: 82-536-0867-5