Book cover

Grønt er ikke bare en farge: Bærekraftige bygninger eksisterer allerede

I tråd med Parisavtalen og FNs bærekraftsmål har Norge som ambisjon å bli et lavutslippssamfunn innen 2050. Det meste av verdens bygningsmasse i 2050 eksisterer allerede i dag. Derfor vil rehabilitering og adaptiv gjenbruk av eksisterende bygninger være et avgjørende bidrag til en bærekraftig framtid.


Forfattere: Selamawit Mamo Fufa, Cecilie Flyen, Christoffer Venås

Sider: 71 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2020

ISBN: 978-82-536-1669-8

Denne rapporten har som mål å gi et helhetlig bilde av den miljømessige betydningen av gjenbruk av eksisterende bygninger.
Vi har gjort en systematisk kartlegging og metaanalyse av livssyklusanalyser ved rehabilitering og oppgradering av eksisterende bygninger. På bakgrunn av dette har vi evaluert:
  • Hva er forskningsfronten på området “eksisterende bygningers miljømessige betydning”?
  • Hva er den oppnådde miljøytelsen til den eksisterende bygningsmassen ved oppgradering/rehabilitering sammenliknet med riving og nybygging?
Rapporten er utarbeidet på oppdrag av Riksantikvaren.