Book cover

Nytt institusjonstilbud for barn og unge med behov for langvarig omsorg utenfor hjemmet og samtidig stort behov for psykisk helsehjelp. Sluttrapport

Denne rapporten oppsummerer resultatene fra pilotprosjektet “Nytt institusjonstilbud”.


Forfattere: Line Melby, Gro Ulset, Veronika Paulsen, Solvår Wågø, Karin Høyland, Jannike Kaasbøll

Sider: 148 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2020

ISBN: 978-82-536-1665-0

Prosjektet ble opprettet ut fra ønsket om å bedre den psykiske helsehjelpen til barn og unge i barnevernet.

Det er godt dokumentert at barn og unge i barnevernet har høy forekomst av psykiske plager og lidelser. Samtidig tyder forskning på at helsetilbudet til denne gruppa er utilstrekkelig.

Vi har fulgt de to pilotinstitusjonene Bodø behandlingssenter og Lunde behandlingssenter mens de prøvde ut en ny samhandlingsmodell hvor helse og barnevern skal jobbe under samme tak, på en integrert måte.

I sluttrapporten bruker vi kunnskapen vi har fått gjennom hele prosjektperioden til å forstå og fortolke erfaringer med institusjonene i drift.