Book cover

Nytt blikk på medvirkningsprosesser i bærekraftig byutvikling. Hvordan designtenking kan brukes for å identifisere nye løsninger for innbyggermedvirkning


Forfattere: Daniela Baer, Brita Fladvad Nielsen, Savis Gohari, Lars Arne Bø, Eivind Junker

Sider: 40 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2020

ISBN: 978-82-536-1672-8