Book cover

Klimagasskrav til materialbruk i bygninger. Utvikling av grunnlag for å sette absolutte krav til klimagassutslipp fra materialbruk i norske bygninger


Forfattere: Marianne Kjendseth Wiik, Eivind Selvig, Mie Fuglseth, Eirik Resch, Carine Lausselet, Inger Andresen, Helge Brattebø, Ulla Hahn

Sider: 42 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2020

ISBN: 978-82-536-1664-3