Book cover

Delingsøkonomi i byggeprosessen. Definisjoner, tiltak og eksempler

Denne rapporten presenterer resultater fra et ideverksted om delingsøkonomi i regi av Prosjekt Norge.


Forfattere: Selamawit Mamo Fufa, Sofie Mellegård

Sider: 62 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2020

ISBN: 978-82-536-1644-5

Rapporten redegjør for relevante definisjoner innen delingsøkonomiske forretningsmodeller og peker på potensielle tiltak for norske byggeprosjekter. Videre gis det eksempler på hvordan prinsippene for delingsøkonomi er tatt i bruk i Norge.
Deling vil kunne skje i alle faser i byggeprosessen og på mange forskjellige nivåer, og rapporten gir enkelte forslag til pilotprosjekter.
Rapporten må betraktes som en eksempelsamling og oversikt over delingsøkonomi, ikke som en komplett og utfyllende oversikt.